بعد از ورود به طلا ویترین ، در صورت کامل نبودن اطلاعات شخصی ، آن را تکمیل نمایید.
سفارش های شهر تهران ، مطابق بازه زمانی که مشتریان هنگام ثبت سفارش انتخاب می کنند ، تحویل داده خواهد شد.
سفارش های شهرستان نیز که در روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه ثبت شوند ، در روز بعد و سفارش هایی که در روزهای پنج شنبه ، جمعه و تعطیلات رسمی ثبت شوند ، در اولین روز کاری بعد ، ارسال خواهند شد.
بازبینی اطلاعات نهایی:
پس از تکمیل مراحل خرید ، شما می بایست کلیه اطلاعات وارد شده را کنترل نمایید.